Jeotermal Enerjiyle

Tarım


“Devletin jeotermal ısıtmalı seracılığa vermiş olduğu hibe destek ve düşük faizli kredilerden yararlanmanız da mümkün olacaktır.”

01

SERACILIK

Şirketler grubumuz doğal gübre, tohum, modern seracılık ve topraksız tarım alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kuşadası Selçuk bölgelerinin Jeotermal enerji hakları sayesinde, özellikle seracılıkta karşılaşılan yüksek ısınma maliyetlerini minimum seviyeye çekerek seracılıkta sektör lideri olmayı hedeflemekteyiz. Örnek Jeotermal Seramız Kuşadası Güzelçamlı, Davutlar bölgesinde faaliyete geçmiştir.

Reenjeksiyon yapmadan önce jeotermal enerjiyi serada kullanarak Ülkemizin milli kaynağını en verimli şekilde kullanmaktayız.

Seralar açıkta bitki yetiştirmeye izin vermeyen dönemlerde ve bölgelerde kültür bitkilerinin ekonomik olarak yetiştirilmesine olanak sağlayan, içinde bitkilerin yetişmesi için uygun çevre koşullarını sağlayan yapılardır.

Her dönem taze ve kaliteli sebze-meyve sunması, birim alandan yüksek verim alınması, istihdam yaratması, yapımı ve üretim esnasında diğer sanayi kollarının gelişmesine katkıda bulunduğu için seracılık en önemli tarımsal faaliyetlerden biridir ve teknolojiden gün gittikçe daha çok yararlanmakta ve verimini arttırmaktadır.

02

SU ÜRÜNLERİ

Ayadın Kuşadası Güzelçamlı Kocagöl Lagününde ıslah projesi uyguluyoruz. Projenin amacı Kocagöl lagününün içerisinde bulunan balıklar, diğer su canlıları, kuşlar ve bu canlıların yaşam alanı olan sazlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması, lagünün evsel atıklar kanalizasyon atıkları ve görsel kirlilik unsurlarından korunmasıdır.

Bu alanda hiçbir şekilde üretim yapılmayacaktır. Balıklar ve diğer su canlıları denizden lagüne içerisine kanal vasıtasıyla girip yumurtalarını bırakacak ve burada doğal bir şekilde üremeleri sağlanacaktır. Yumurtadan çıkan balıklar ve su canlıları tekrar kanaldan çıkarak denize ulaşacaklardır.

Bu çalışmaların kontrolü ve sürdürülebilirliğin temini için günlük, üç aylık ve yıllık olarak su analizleri (pH, Sıcaklık, Oksijen, Tuzluluk, İletkenlik, Kimyasal ve Fiziksel analizler) yapılmaktadır. Bu çalışmalar ve ıslah faaliyetleri; Adnan Menderes Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilatlarıyla birlikte ve bu kurumların denetiminde yapılmaktadır.