Enerji

Temiz enerji, temiz doğa...

Şirketlerimizden Bozyazı Körfez A.Ş.; Kuşadası’nın tamamını kapsayan jeotermal işletme ruhsatının sahibidir.

Şirketimiz; bölgede bulunan 59 bin yazlık, 69 bin kışlık konut, 660 site, 160 tane otelin ısıtma ve tüm termal çözümlerini karşılayabilecek kapasiteye ve altyapıya sahiptir.

Jeotermal Enerji

Jeotermal kaynağın; verimi çok yüksek olması ve doğrudan elde edilebilmesinden dolayı maliyeti düşük, iyi, yenilenebilir, kesinitisiz, çevreyle dost, yerli bir güç kaynağıdır.

Jeotermal enerjiden elde edilen enerjinin maliyeti, termik santrallerden ve diğer santrallerden elde edilene göre çok daha avantajlı olmasının yanında diğer santrallere oranla daha az çevre sorununa yol açmaktadır.

Jeotermal enerji kullanımı sonucunda, dünyada fosil yakıtların tüketimi ve bunların kullanımından doğan zararlı etkiler azaltılmıştır. ayrıca doğal gazın patlama, yangın, zehirleme gibi risklerine karşı jeotermalde bu tip risklerin hiçbiri yoktur. Bu karşılaştırma ışığında jeotermal enerjinin avantajı ortaya çıkmaktadır.