Hakkımızda

Yönetim Mesajı

Jeotermal enerjide globalleşme yolunda ilerlerken, temiz bir gelecek için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri benimsiyoruz.

Değerli paydaşlarımız,

Yediyol olarak, jeotermal enerji sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmanın ötesinde, bir değer yaratma misyonu üstlenmiş durumdayız. Bu misyonun her yönünü titizlikle şekillendirme ve başarıya ulaştırma gayesiyle ilerliyoruz.

Jeotermal enerji, dünyanın enerji haritasını yeniden çiziyor ve biz de bu dönüşümün hem tanığı hem de katılımcısıyız. Şirket olarak, teknolojik ilerlemeleri ve sektördeki trendleri sürekli analiz ediyor ve bu bilgileri stratejik planlarımıza entegre ediyoruz. İnovasyon, karar alma süreçlerimizin merkezinde yer alırken, sürdürülebilirliği de her daim önceliğimiz olarak koruyoruz.

Çalışanlarımız, şirketimizin en değerli varlığıdır. Onların profesyonel gelişimini destekleyen ve özverili çalışmalarını takdir eden bir kurumsal kültür inşa etmeye özen gösteriyoruz. Açık iletişim, etik değerler ve takım ruhu, Yediyol’un başarısının anahtar unsurlarıdır.

Topluma olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak, enerji sektöründeki faaliyetlerimizin sosyal ve çevresel etkilerini dikkate alıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz ve topluma katkı sağlama çabalarımız, şirket etiğimizin bir yansımasıdır.

Yediyol olarak, sürdürülebilir bir gelecek için enerji sektöründe istikrarlı gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Jeotermal enerjinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak ve bu yolda yeni başarılar elde etmek adına, inovasyon ve mükemmeliyetçiliği her zaman ön planda tutacağız.

Bu yolculukta siz değerli paydaşlarımızın desteği ve güveni bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Jeotermal enerjinin geleceğine olan inancımız ve bu alandaki çalışmalarımız, bizleri daha da güçlendiriyor ve ileriye taşıyor.