Hakkımızda

Tarihçe

Jeotermal enerjide globalleşme yolunda ilerlerken, temiz bir gelecek için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri benimsiyoruz.

Yediyol, 1998 yılında, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini keşfetme vizyonu ile kuruldu. Jeotermal enerjinin kıvılcımını ateşleyen bu girişim, Muhammet Şuheyp Mendi’nin öncülüğünde, sektördeki belirsizliklere ve teknik zorluklara meydan okuyarak yoluna başladı. İlk adımlarımız, zorluklarla dolu olsa da kararlılık ve yenilikçi düşünce ile aşıldı.

Yediyol’un kuruluşuyla başlayan yolculuğumuz, jeotermal enerji sektörünün erken dönemlerinin en büyük zorluklarını aşma kararlılığıyla şekillendi. O dönemde sektör, jeotermal kaynakların potansiyelini doğru bir şekilde tespit etme, etkili sondaj teknikleri geliştirme ve yüksek başlangıç maliyetlerini yönetme gibi sorunlarla yüz yüze idi.

Erken dönem zorluklarının üstesinden gelmek için mevcut jeotermal verileri ve eski maden kayıtlarını kullanarak jeolojik değerlendirmeler yaptık. Zaman içinde meydana gelen teknolojik gelişmeler ve yenilikler sayesinde, jeotermal enerji sistemlerinin verimliliği ve güvenilirliği arttı.

Yenilikçi bakış açımız ve ilkelerimize bağlılığımız, sektördeki yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayabilmemizi mümkün kıldı. Böylece sektördeki ilk yıllarda karşılaştığımız teorik ve teknik engelleri aşabildik. Yeni pazarlara açılma ve çok yönlü projeler geliştirmeye dair tutumumuz, şirketimizin sektördeki yerini sağlamlaştıran dönüm noktaları oldu.

Yediyol’un geleceğe yönelik hedefleri arasında jeotermal kaynakların daha verimli kullanımı, yenilenebilir enerji teknolojilerinde inovasyon ve ulusal enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak yer alıyor. Uzun vadeli stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik taahhütlerimizle, sektörde öncü bir rol üstlenmeyi ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.